English
 
Pashto
 
پښتو
 
انگلیسی 
صفحه اصلی
 
بشنوید
 
تصویری
 
فروشگاه آنلاین
 
انجيل مقدس
 
رادیوی ۲۴ ساعته
 
تماس با ما
 
صفحات دیگر
 
صفحه اول

پروگرام مخصوص:


پروگرام مخصوص امروز:

هیروین عبدالعلی را از پا در میآورد

هیروین عبدالعلی را از پا در میآورد

از سريال پودر شیطان.

قرائت کلام خدا برای امروز:

مزامیر ۱۲ Today's Scripture Reading - Download


پښتو ريډيو

www.pashtozeray.org

Find more about Weather in Kabul, AH

ترویج پیام زندگی در افغانستان

به تعداد ۲٬۰۱۷ برنامه برای شنیدن و ذخیره نمودن موجود اند


براى افغانستان

برنامۀ تلویزیونی راز زندگى

داغترین دانلود

  داستان محبت خدا  
Also heard on
Internet Radio


وقت نشر برنامه ها:

شما میتوانید برنامه های رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت هفت صبح روی موج کوتاه ۴۹ متربند، برابر با ۵٬۹۴۰ کیلوهیرتز و هر شب ساعت هفت و سی دقیقهٔ شب، روی موج کوتاه ۳۱ متر بند، برابر ۹٬۵۷۰ کیلوهیرتز بشنوید.فلم عیسی مسیح

Video      Audio